Placówki ARiMR czynne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - Gmina Mirzec

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują ograniczenia związane ze wzrostem zarażeń COVID-19. W związku z tym informujemy, że w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasady obsługi interesantów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Jest to podyktowane troską o zdrowie beneficjentów i pracowników.

W przypadkach, które nie wymagają osobistej wizyty w placówce, ARiMR zachęca do kontaktu drogą telefoniczną lub pisemną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej) – numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html a także są wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do placówek ARiMR. We wszystkich jednostkach organizacyjnych agencji udostępnione są wrzutnie, w których możliwe jest pozostawienie dokumentów. Dokumenty można również przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Rolnicy, którzy będą chcieli uzyskać informacje o swoich sprawach, a ich wizyta w placówkach nie jest konieczna, mogą otrzymać je telefonicznie po dokonaniu weryfikacji tożsamości.

Rolnicy, którzy zdecydują się na wizytę w biurach powiatowych czy oddziałach regionalnych ARiMR, proszeni są o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Należy przede wszystkim zachowywać dystans społeczny, przestrzegać liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu, stosować się do oznaczeń umieszczonych w placówkach a także bezwzględnie używać maseczek zakrywających usta i nos. Interesanci proszeni są również o korzystanie ze środków dezynfekujących oraz stosowanie się do poleceń pracowników ARiMR.

Jednocześnie agencja będzie kontynuowała pomoc techniczną przy wypełnianiu e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 r. Rolnicy proszeni są jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania na konkretny termin i godzinę tak, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w jednym miejscu. Przypominamy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie od tego roku można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji internetowej eWniosekPlus.

Aktualne informacje o funkcjonowaniu placówek będą publikowane na portalu internetowym ARiMR oraz w mediach społecznościowych Agencji.

Powrót do góry