Placówka Wsparcia Dziennego - szkolenie dla rodziców - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec i Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu informują o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie “Szkoła dla rodziców” realizowane w ramach funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w Mircu.

Informacja-o-rekrutacji-rodziców-do-projektu_na-stronę-internetową

Formularz-zgłoszeniowy-uczestnik-rodzic-opiekun-prawny

Regulamin-rekrutacji-1-1

Powrót do góry