Placówka Wsparcia Dziennego przy szkole w Mircu - Gmina Mirzec

Placówka Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” ma pod opieką 40 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Placówka czynna jest od 7.00 do 16.00. W PWD dzieci mogą spędzać czas wolny i uzyskać różnego rodzaju pomoc.

Prowadzone zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju dziecka, budowanie pozytywnej samooceny, poszerzanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami czy funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Placówka realizuje swoje zadania przez prowadzenie następujących form pracy:
-wspieranie i pomoc rodzinom znajdującym się w krótkotrwałym kryzysie,
-indywidualna pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
-pomoc w nauce i wyrównywanie zaległości szkolnych,
-organizacja czasu wolnego i rozwój zainteresowań.

Ponadto prowadzi zajęcia tematyczne, rozwijające kompetencje kluczowe, w tym m.in.:
-warsztaty kodowania i programowania,
-rozwijanie kompetencji kluczowych,
-warsztaty teatralne,
-biblioterapia,
-szachy,
-język angielski,
-warsztaty wokalne,
-warsztaty współczesne metody komunikacji,
-warsztaty skutecznego uczenia się,
-warsztaty ekologiczno-techniczne,
-warsztaty taneczne,
-terapia metodą Warnkego,
-arteterapia,
-socjoterapia,
-tuttoring edukacyjno-zawodowy,
-redagowanie świetlicowej e-gazetki oraz inne zajęcia dostosowane do potrzeb i zainteresowań wychowanków.

W placówce funkcjonuje kącik kulinarny, który umożliwia samodzielne przygotowanie drobnych posiłków i ich spożywanie zgodnie z zasadami zachowania się przy stole. Dbamy o to, by uczniowie czuli się przyjemnie i komfortowo. Staramy się, by placówka była dla uczniów miejscem wyjątkowym oraz bezpiecznym. Zasady działania PWD zostały dostosowane do potrzeb uczniów i możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez placówkę, są aktywni i zaangażowani w wykonywanie różnorodnych kreatywnych zadań, spędzają miło czas w gronie rówieśników, których często brakuje na domowym podwórku.

Link do strony naszej placówki.

Tekst: Anna Chmolowska
Foto: Monika Tomkowska

Powrót do góry