Pierwszy rajd nordic walking za nami - Gmina Mirzec

W czwartek 19 sierpnia 2021 r. odbył się pierwszy rajd nordic walking w gminie Mirzec. Rajd został zorganizowany przez LGD „Razem na Piaskowcu” w ramach projektu współpracy na rzecz promowania aktywnego, zdrowego  spędzania czasu przez mieszkańców oraz promocję turystyczną obszaru. Uczestników i przybyłych gości powitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz prezes LGD Jan Gula, podkreślając wagę dbania o zdrowie i organizowania tego typu podobnych spotkań, które zachęcają do podejmowania aktywności fizycznej. Wśród przybyłych gości była również sekretarz gminy Anna Piątek oraz wiceprezes zarządu LGD „Razem na Piaskowcu” Agnieszka Idzik-Napiórkowska. Prezes Jan Gula przekazał na ręce wójta kije do nordic walking zakupione w ramach projektu  ,,Marsz po Zdrowie”, które po rajdzie zostały rozlosowane wśród uczestników. Wydarzenie zgromadziło spore grono osób w każdym wieku, wśród nich była również Agnieszka Banaszczyk – instruktorka nordic walking z Szydłowca. Dla osób, które nie posiadały własnego sprzętu, kijki zostały wypożyczone. Rajd został poprzedzony profesjonalnym instruktarzem chodzenia z kijkami oraz rozgrzewką.  Po przejściu wytyczonej trasy na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mirca. Wśród uczestników rozlosowano pamiątkowe gadżety. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w rajdzie, a w szczególności instruktorom nordic walking ze Stacji Zdrowie w Szydłowcu za wskazówki dotyczące chodzenia z kijami.

Powrót do góry