Patent na biznes - Gmina Mirzec

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „Patent na biznes” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30. rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują  na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.
Plakat >>
Ulotka informacyjna >>

Powrót do góry