Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Gmina Mirzec

Wspólne zdjęcie wykonawców i gości po akademii z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w szkole w Osinach.

Uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych odbyły się w piątek 1 marca w Szkole Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach.

Zgromadzonych gości przywitała dyrektor szkoły Zofia Siwiec. Na widowni zasiedli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Nowak, ksiądz Jacek Celuch proboszcz parafii w Osinach, Paweł Żołądek z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, radni rady Gminy w Mircu Sylwia Błach i Mieczysław Strycharski, dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec Dorota Tomaszewska, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach prezes Hubert Celuch, naczelnik Jarosław Dudek i skarbnik Agnieszka Bielecka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” wspierane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Trębolanki” wraz z instruktorem Piotrem Gąsowskim, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uczniowie ze starszych klas szkoły, przygotowani pod kierunkiem Iwony Cholewińskiej i Iwony Ankurowskiej przedstawili merytoryczny program artystyczny, w którym przybliżyli życiorysy kilku Żołnierzy Wyklętych. Akademia została wzbogacona wierszami oraz piosenkami w wykonaniu uczniów. Po występie o życiu Antoniego Hedy „Szarego” mówił Paweł Żołądek z kieleckiej delegatury IPN, który na ręce dyrektor szkoły Zofii Siwiec przekazał zestaw książek na temat Żołnierzy Wyklętych. Koncert pieśni zaprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich wspomagane przez instruktora Piotra Gąsowskiego, a Irena Zakrzewska podzieliła się wspomnieniami swojego taty z lat powojennych. Głos zabrał wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który podkreślił rolę szkoły w pielęgnowaniu pamięci o bohaterach, ksiądz Jacek Celuch oraz wójt Mirosław Seweryn. Wójt podziękował społeczności szkolnej za profesjonalnie przygotowaną uroczystość, dzięki której młodzież mogła bliżej poznać historię swojego kraju.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości

Powrót do góry