Ostrożanka, Tychów Stary, Małyszyn. Zmiana terminu odbioru odpadów budowlanych! - Gmina Mirzec

Urząd Gminy w Mircu informuje, że zaplanowany na 22 lipca odbiór odpadów budowlanych w sołectwach Tychów Stary, Ostrożanka i Małyszyn został przełożony na inny termin. Odpady zostaną odebrane w 9 sierpnia. Prosimy o przekazanie informacji dalej, dziękujemy.

Powrót do góry