OSP w Gadce ma nowego prezesa - Gmina Mirzec

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w jednostce OSP w Gadce było w tym roku wyjątkowo długie. Strażacy spotkali się dwa razy; po raz pierwszy 10 lipca, kiedy to druhowie udzielili odchodzącemu zarządowi absolutorium, a po raz drugi w sobotę 7 sierpnia, by wybrać nowy zarząd.

Na ostatnim z zebrań obecni byli także goście: wójt Mirosław Seweryn, zastępca KP PSP w Starachowicach bryg. Andrzej Pyzik, prezes ZG ZOSP w Mircu Tadeusz Sobczyk oraz miejscowi radni Sylwia Błach i Marcin Drabik.

Zebranie poprowadził dh Wojciech Derlatka.

Przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego spośród 12 kandydatów wybrano nowy siedmioosobowy zarząd w składzie:
1. Marek Łabęcki – prezes
2. Mariusz Górski – wiceprezes
3. Wojciech Derlatka – naczelnik
4. Marcin Drabik – zastępca naczelnika
5. Michał Bassa – sekretarz
6. Kamil Kubicz – skarbnik
7. Adam Ścibisz – gospodarz.

Komisja rewizyjna
1. Tomasz Błach – przewodniczący
2. Marek Minda – sekretarz
3. Krzysztof Strzelec – członek komisji.

Marek Łabęcki zastąpił na stanowisku prezesa druha Ireneusza Zagajnego, który tę funkcję pełnił przez 11 lat. Za jego kadencji w Gadce wzniesiono nową remizę, jednostka otrzymała nowy wóz bojowy i nowy sztandar, toteż strażacy podziękowali mu brawami. Do podziękowań całemu odchodzącemu zarządowi dołączyli zaproszeni goście oraz nowo wybrany prezes Marek Łabęcki. Druh Ireneusz Zagajny życzył swojemu następcy owocnej pracy i wielu młodych strażaków w jednostce OSP.

Wójt Mirosław Seweryn pogratulował wyboru prezesowi i nowym członkom zarządu oraz wyraził nadzieję na dobrą współpracę w kolejnych latach. W podobnym tonie wypowiadali się pozostali zaproszeni goście.

Powrót do góry