Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" on-line - Gmina Mirzec

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12.2021 r.
Aby wziąć udział w turnieju, należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

Rejestracja
1.Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP.
2.Opiekun, rejestrując się, musi w formularzu dokonać wyboru OSP.
3.Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna.
4.Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.
5.Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w turnieju.
6.Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej.
7.Uczestnik może wziąć udział w Turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.
8.Już wkrótce będzie otworzona możliwość rejestracji opiekunów i uczestników oraz pobrania wymaganej zgody rodzica (ok. 10 listopada).
9.Na stronie związku zostanie podany odnośnik do rejestracji.
10.Uczestnicy (zawodnicy i opiekunowie) nie muszą być członkami OSP.
11.Jeśli zawodnicy i opiekunowie nie należą do OSP (np. nauczyciele, rodzice), a w danej miejscowości nie ma OSP należy wybrać najbliższą placówkę.
12.Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.
13.Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Datę eliminacji pisemnych i datę finału ustnego ogłosimy wraz z informacją o możliwości rejestracji.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line.

Regulamin do pobrania na stronie
http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-online

Powrót do góry