Ogłoszenie Wójta Gminy Mirzec dotyczące wyników z rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Mirzec - Gmina Mirzec

Dofinansowanych zostało 8 zadań, których podjęły się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poniżej prezentujemy pełny tekst ogłoszenia.
Część 1. ogłoszenia.
Część 2. ogłoszenia.

Powrót do góry