Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - Gmina Mirzec

W dniu 14 maja br. na stronie BIP Urzędu Gminy  ukazało się zarządzenie Wójta Gminy Mirzec o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Renault G230, rok produkcji 1990. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży brutto bez podatku VAT wynosi: 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych). Zainteresowani mogą obejrzeć samochód od poniedziałku do piątku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębowcu nr 17, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z  pracownikiem  UG w Mircu, tel. 41/276 71 89 lub 664 499 310. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, sala nr 202 o godz. 10.00 w dniu 31 maja 2021r.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy w Mircu

Powrót do góry