O budżecie na 2024 rok podczas obrad komisji - Gmina Mirzec

Posiedzenie komisji Rady Gminy w Mircu

Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok było najważniejszym punktem grudniowych obrad stałych komisji Rady Gminy w Mircu.

Posiedzenia Komisji Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury odbyły się w zeszłym tygodniu. Najważniejszym punktem obrad wszystkich komisji było zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2024 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec. Radni zaopiniowali także projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok oraz zajęli się przygotowaniem, opracowaniem i przyjęciem projektu planów pracy stałych Komisji Rady Gminy oraz Rady Gminy na 2024 rok.

Radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawach zmian Statutu Gminy Mirzec, zmian w budżecie Gminy Mirzec na 2023 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirzec na lata 2023-2029, a także projekty uchwał w przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez modernizację przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym w ciągu drogi powiatowej nr 1775T” i udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na realizację transportu zbiorowego oraz organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W piątek 22 grudnia radni będą procedować w sprawach ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mirzec, ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Początek sesji o godzinie 9.00.

W piątek 15 grudnia wójt Mirosław Seweryn spotkał się z sołtysami. Spotkanie dotyczyło bieżących spraw poszczególnych sołectw.

Zobacz galerię zdjęć

Powrót do góry