Nowy samochód dla strażaków ochotników z Ostrożanki - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Ostrożanka

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance otrzymają nowy średni samochód strażacki.

W czwartek, 4 lipca 2024r., wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Renatą Janik, członkiem zarządu Andrzejem Prusiem, w obecności posła na Sejm RP Krzysztofem Lipcem podpisał umowę na zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego dla strażaków ochotników z OSP Ostrożanka.

Umowa reguluje zasady udzielenia dofinansowania dla druhów OSP Ostrożanka na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu strażackiego służącego poprawie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Ostrożanka i sąsiedniego sołectwa Małyszyn, gminy Mirzec oraz powiatu starachowickiego. Grupą docelową projektu są także druhowie ochotniczy OSP Ostrożanka, którzy poprzez zakup samochodu poprawią warunki i skuteczność prowadzenia działań ratowniczych. Średni samochód strażacki będzie wykorzystywany podczas prowadzenia działań przeciwpożarowych oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń. Przez Ostrożankę przebiega droga powiatowa będąca ważnym łącznikiem pomiędzy drogą wojewódzką 744 Starachowice – Radom oraz drogą wojewódzką S9. Takie usytuowanie jednostki OSP Ostrożanka wymaga posiadania sprzętu umożliwiającego szybką i skuteczna reakcję w obliczu zagrożenia. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez społeczność sołectwa Ostrożanka i Małyszyn oraz gminy Mirzec a także poprawa warunków pracy strażaków ochotników.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 286 296,56 zł, w tym gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 093 352,06 zł w ramach działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” Priorytetu 2. „Fundusze Europejskie dla środowiska” Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, co stanowi 85 % kosztów całkowitych. Wkład własny gminy Mirzec wyniesie 192 944,50 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Termin zakończenia projektu został wyznaczony na dzień 31.12.2024r.

Realizacja projektu „Wsparcie techniczne OSP Ostrożanka poprzez zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem jednostki z KSRG” została zrealizowana przy udziale dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

fundusze-europejskie-dla-swietokrzyskiego
Powrót do góry