Noworoczne spotkanie druhów ochotników - Gmina Mirzec

Podsumowanie działań za 2022 rok oraz plany na 2023 rok były głównymi tematami noworocznego spotkania druhów ochotników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Mirzec.

Druhowie spotkali się w strażnicy OSP w Gadce w sobotni (4 lutego) wieczór. Uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w zeszłym roku druhów z gminy Mirzec.

Zebranych przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W spotkaniu uczestniczyli prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Edward Lipiec, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusz Sobczyk, komendant gminny OSP i jednocześnie przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach Paweł Staszałek, Ireneusz Derlatka przedstawiciel posłanki na Sejm RP Agaty Wojtyszek, Malwina Słomka przedstawicielka Lokalnej Grupy działania Razem na Piaskowcu, radni z Gadki Sylwia Błach i Marcin Drabik, sołtys Gadki Alicja Górska, Elżbieta Bilska przewodnicząca Rady Sołeckiej sołectwa Gadka, Elżbieta Bidzińska przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Gadce, prezesi i naczelnicy oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Mirzec.

Za ofiarną pracę, niesienie pomocy i dyspozycyjność, bardzo dobrze układającą się współpracę z władzami i Radą Gminy podziękował druhom wójt Mirosław Seweryn. Wójt podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy udało się znacząco odnowić tabor samochodów ratowniczo-gaśniczych we wszystkich jednostkach OSP oraz poprawić standard wyposażenia remiz strażackich, które służą także lokalnym społecznościom. Wójt Mirosław Seweryn dodał, że w planach są inwestycje, które pozwolą na ograniczenie kosztów energii zużywanej do funkcjonowania strażnic OSP oraz życzył pomyślności, spełnienia marzeń i zamierzeń dla strażaków i ich rodzin.

Za inwestycje poprawiające standard pracy strażaków oraz bezpieczeństwo mieszkańców gminy podziękował wójtowi prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druh Tadeusz Sobczyk. Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Edward Lipiec zachęcał do udziału w zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbędą się w 2023 roku. Za wzorową współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gadce strażakom z Gadki na czele z prezesem Markiem Łabęckim podziękowała Elżbieta Bidzińska. Ireneusz Derlatka odczytał list od posłanki na Sejm RP Agaty Wojtyszek z podziękowaniami za służbę oraz życzeniami wszelkiej pomyślności na 2023 rok.

Powrót do góry