Noworoczne spotkanie druhów ochotników - Gmina Mirzec

Wspólne zdjęcie druhów podczas spotkania noworocznego w OSP Ostrożanka

Podsumowanie inwestycji na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnej za lata 2016 -2023 było głównym tematem noworocznego spotkania druhów ochotników z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Mirzec.

Druhowie spotkali się w strażnicy OSP w Ostrożance w sobotni (13 stycznia) wieczór. Zebranych przywitał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. W spotkaniu uczestniczyli ksiądz Leszek Seweryn, Ryszard Januszek sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Edward Lipiec, Sławomir Zięba komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski, sekretarz Gminy Mirzec Anna Piątek, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Tadeusz Sobczyk, komendant gminny OSP Paweł Staszałek, radni Radosław Gralec i Marcin Gwóźdź, sołtys Ostrożanki Tadeusz Chojnacki, Sławomir Kosno przewodniczący Rady Sołeckiej sołectwa Ostrożanka, prezesi i naczelnicy oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy Mirzec.

Wójt Mirosław Seweryn przedstawił podsumowanie działań podjętych przez Gminę Mirzec na rzecz poprawy funkcjonowania jednostek OSP w latach 2016 -2023. Znacząco odmłodzono flotę samochodów. Zakupiono nowe samochody do pięciu jednostek OSP w Mircu, Tychowie Starym, Gadce, Tychowie Nowym i Osinach. Jednostka OSP Ostrożanka otrzymała pojazd wycofany ze służby w PSP Starachowice, a OSP Trębowiec samochód na używanym podwoziu zakupiony początkowo dla OSP w Tychowie Starym. Łącznie na zakupy wozów strażackich wydatkowano 4 486 329 zł. Dzięki remontom i modernizacjom we wszystkich strażnicach znacznie poprawiły się warunki socjalno-bytowe strażaków. Łącznie na remonty wydatkowano ponad 4 930 000 zł. Na zakup umundurowania, wyposażenia remiz i samochodów wydatkowano ponad 470 000 złotych. Łączny koszt utrzymania jednostek wyniósł w tym czasie 1 579 152 zł. Uzupełnieniem działalności ochotniczych Straży Pożarnych były ćwiczenia, szkolenia, udział w zawodach, udział w gminnych i powiatowych uroczystościach. W ciągu 8 lat jednostki uczestniczyły w 905 wyjazdach ratowniczo-gaśniczych oraz 102 ćwiczeniach. Ważną rolę w działalności OSP pełnią Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Łącznie w gminie działa 11 MDP.

Wójt Mirosław Seweryn podziękował druhom za lata działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, bezinteresowne zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom, dyspozycyjność, udział w uroczystościach oraz bardzo dobrze układającą się współpracę z władzami gminy. Wójt podziękował także druhom ochotnikom z Ostrożanki z prezesem Łukaszem Przygodą na czele za pomoc w organizacji spotkania.

Okolicznościową modlitwę poprowadził ksiądz Leszek Seweryn. Głos zabrali Ryszard Januszek sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Zięba komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski. W przemówieniach podkreślili, że gminę Mirzec można stawiać za wzór jeśli chodzi o liczbę przeprowadzonych inwestycji oraz współpracę władz gminy i Zarządów OSP.

Zobacz więcej zdjęć ze spotkania

Powrót do góry