Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Mirzec

Stowarzyszenie „Sursum Corda” realizuje projekt powierzony przez Powiat Starachowicki, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy prowadzi również edukację, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej >>
Facebookowy profil Stowarzyszenia “Sursum Corda” >>
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdujące się na stronie internetowej powiatu >>

Powrót do góry