Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Mirzec

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Starachowicki, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej darmowej pomocy Stowarzyszanie Sursum Corda prowadzi także edukację prawną (również dla obywateli Ukrainy), która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wszelkie informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znaleźć można na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Powrót do góry