Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Mirzec

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat starachowicki, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy prowadzi również edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej na ten temat znajdziesz tu >>>

Powrót do góry