Naukę czas zacząć. Rocznica wybuchu II wojny światowej - Gmina Mirzec

Punktualnie o 8.30 przed Pomnikiem Niepodległości w Mircu stanęli: wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Mircu z wychowawczynią Anną Kawalec i rodzicami, by złożyć u stóp monumentu wieniec i zapalić znicze pamięci o wszystkich poległych za wolność naszej ojczyzny, szczególnie zaś za tych, którzy bronili jej w chwili napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r., dziś bowiem przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Znicze zapalono również przed pomnikiem Bojowników o Wolność Polski znajdującym się obok remizy OSP w Mircu i na starym cmentarzu na mogiłach żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej i na mogile partyzantów. Wójt Mirosław Seweryn podzielił się przy tej okazji z młodzieżą  informacjami na temat każdego z pomników oraz przypomniał o bolesnej dla naszego narodu rocznicy.

O 9.00 w kościołach w Mircu i w Gadce odprawione zostały msze święte w intencji rozpoczynających naukę i pracę w szkołach (w Osinach msza w podobnej intencji zostanie odprawiona o 9.00 w najbliższą niedzielę). Mszę w kościele pod  wezwaniem św. Leonarda w Mircu odprawił ksiądz Paweł Bańkowski, a kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Daniel Kobierski. We mszy uczestniczyli dyrektorzy szkół, uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Ksiądz Paweł Bańkowski poświęcił tornistry i szkolne podręczniki uczniów rozpoczynających naukę w klasie I.

O 10.00 rozpoczął się rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Gadce. Na uroczystość przybyli wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i kierownik Centrum Usług Wspólnych Agata Mundzik. Uczniów, rodziców, nauczycieli i znamienitych gości powitała dyrektor szkoły Edyta Drożdżał. Wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczennice klasy VII Zuzanna Wiatr i Katarzyna Zagajna odczytały wiersz poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej. O rocznicy przypomniała także uczniom dyrektor Edyta Drożdżał, która przedstawiła nowych nauczycieli oraz uczniów klasy pierwszej: Alicję Banaszak, Adama Gołdę, Ninę Gwardyś, Tymoteusza Iwołę, Lenę Kucharczyk, Michała Nowaka, Antoniego Parszewskiego i Krzysztofa Raczyńskiego.  Wychowawczynią klasy I będzie Renata Iwoła.

Następnie głos zabrał wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Przywitał wszystkich przybyłych na inaugurację roku szkolnego i wyraził nadzieję, że uda się przepracować cały rok w tradycyjny, czyli stacjonarny sposób. Wójt Mirosław Seweryn przedstawił także najbliższe plany inwestycyjne związane ze szkołą, przy której w ciągu dwóch najbliższych lat powstanie sala gimnastyczna, a w dłuższej perspektywie zrewitalizowany i rozbudowany zostanie stary budynek szkolny, w którym powstanie żłobek i oddziały  przedszkolne wraz z wymaganym do funkcjonowania tego typu placówki zapleczem.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn złożył na ręce dyrektor Edyty Drożdżał gratulacje z okazji nominowania na dyrektora szkoły. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

Następnie uczniowie udali się do swoich klas, by spotkać się z wychowawcami oraz do biblioteki po odbiór nowych podręczników. Troje z nich: Amelia Błach, Oliwia Gołda i Mikołaj Rafalski z klasy VIII poszli ze swoją wychowawczynią Małgorzatą Spadło pod pomnik poświęcony mieszkańcom Gadki zamordowanym przez Niemców, by zapalić u jego stóp znicze i uczcić w ten sposób pamięć ofiar II wojny światowej.

Powrót do góry