Nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w nauce - Gmina Mirzec

Czworo uczniów ze szkół w gminie Mirzec otrzymało Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Mirzec.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn w poniedziałek 17 maja spotkał się z czwórką uczniów ze szkół podstawowych z Mirca i Tychowa Starego, którzy w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów oraz finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wójt Mirosław Seweryn pogratulował uczniom wybitnych osiągnięć w nauce i życzył im powodzenia na dalszych szczeblach edukacji. Gratulacje od wójta Mirosława Seweryna oraz Agaty Mundzik, kierownik Centrum Usług Wspólnych otrzymali także nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursach, rodzice zdolnych uczniów oraz dyrekcje szkół.

Najbardziej utytułowanym uczniem w gminie Mirzec w roku szkolnym 2020/2021 jest Michał Błach ze Szkoły Podstawowej w Mircu, który został podwójnym laureatem: w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z fizyki (opiekun Mirosław Niewczas) oraz w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z chemii (opiekun Aneta Gwóźdź). Konkursy te organizuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. Laureatką kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z fizyki została Karolina Podgórska, uczennica Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym (opiekun Mirosław Niewczas).

Marcelina Młudzińska i Maciej Stępień, uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu zdobyli tytuły finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (opiekunowie Iwona Gralec i Renata Iwoła). Warto dodać, że tytuł finalisty olimpiady zwalnia z obowiązkowego egzaminu na zakończenie edukacji w szkole podstawowej.

Wszyscy utytułowani uczniowie otrzymali Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Mirzec. Są to nagrody finansowe o wartości 500 złotych. Laureaci konkursów kuratoryjnych Michał Błach i Karolina Podgórska dodatkowo odebrali z rąk wójta gminy Mirzec Mirosława Seweryna medale przekazane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zwykle medale dla laureatów przekazywane były podczas uroczystej gali w Kielcach. W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią, laureaci konkursów kuratoryjnych odbierają nagrody w swoich gminach.

Nagrodzonym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Powrót do góry