Nabór skierowań do programu "Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących" - Gmina Mirzec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje mieszkańców, że można ubiegać się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 do 30 października 2021 r.

ŻYWNOSC-OGOŁOESZNIE-ROCZNE-1

Powrót do góry