Mirzecka „zerówka” od września będzie w szkole - Gmina Mirzec

Od września 2022 roku uczniowie mirzeckiej „zerówki”, funkcjonującej dotychczas jako oddział Przedszkola Publicznego w Mircu staną się uczniami Szkoły Podstawowej w Mircu.

To wynik ustaleń, które wypracowano podczas spotkania rodziców uczniów „zerówki”, dyrekcji Przedszkola Publicznego w Mircu, Szkoły Podstawowej w Mircu oraz władz samorządowych z wójtem gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem na czele. Rozwiązanie takie pozwoli na utworzenie w przedszkolu dodatkowego oddziału przedszkolnego dla młodszych dzieci i rozwiązanie problemu z brakującymi miejscami dla chętnych na naukę w przedszkolu.

Uczniowie „zerówki” będą mieć w budynku Szkoły Podstawowej doskonałe warunki zabawy i nauki. Przygotowana zostanie dla nich przestronna sala na parterze budynku, z dostępem do bieżącej wody, naprzeciwko której znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb młodszych dzieci. Sala zajęć będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt, między innymi monitor interaktywny. Dzieci będą korzystać z dostosowanych do swojego wieku stolików i krzesełek oraz pomocy dydaktycznych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi umiejętności. Dodatkowo uczniowie „zerówki” otrzymają jedną z sal świetlicy, wyposażoną w nowoczesny sprzęt, między innymi dywan interaktywny, ścianę interaktywną, megaklocki oraz zapewniające relaks meble. Zerówkowicze mogą mieć także osobną szatnię.

Dodatkowy atut przeniesienia „zerówki” do szkoły to posiłki przyrządzane w niedawno wyremontowanej i wyposażonej w nowoczesne urządzenia szkolnej kuchni, która dla uczniów przygotowuje śniadania i obiady. Dzieci będą mogły korzystać ze szkolnej infrastruktury sportowej (sala gimnastyczna z zapleczem sprzętu do gimnastyki korekcyjnej, boisko, plac zabaw, górka rekreacyjno-saneczkowa za szkołą), biblioteki (doposażonej w książeczki dla „zerówki”) oraz opieki świetlicowej w godzinach od 6.30 do 16.00.

Dodatkowo szkoła oferuje możliwość rozwoju zainteresowań szachowych wokalnych, sportowych, teatralnych oraz językowych. Już w „zerówce” wprowadzane będą elementy nauczania dwujęzycznego, co pozwoli w przyszłości rozwijać nauczanie dwujęzyczne w starszych klasach szkoły podstawowej. Dodatkowy atut to opieka pedagogiczno-psychologiczna  oraz profesjonalne wyposażenie pracowni uzupełniane systematycznie od kilku lat dzięki różnorodnym programom dla szkół.

Powrót do góry