Mamy finalistki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - Gmina Mirzec

Aleksandra Stępień uczennica klasy VIII i Maria Tyszczuk uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Mircu zostały finalistkami III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych.

Olimpiada organizowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Aleksandra Stępień i Maria Tyszczuk zaczęły przygotowywać się do udziału w niej już w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy dostały zadanie na wakacje od nauczycielki języka polskiego Iwony Gralec – przeczytanie dziesięciu lektur dodatkowych, które wskazała kapitała olimpiady.

Dziewczyny wzięły udział najpierw w etapie szkolnym, następnie w dwóch częściach etapu okręgowego: pisemnej i ustnej, po którym zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. Etapy okręgowy i ogólnopolski składały się z trzech części. Dziewczyny pisały rozprawkę oraz test językowy, a w części ustnej musiały popisać się bardzo dobrze przeprowadzoną analizą i interpretacją wylosowanych utworów lirycznych lub epickich. W ogólnopolskim etapie olimpiady Ola pisała rozprawkę na temat „Przyjaźń i życzliwość jako wartości, które pomagają bohaterom literackim budować wspólnotę i solidarność”, a w części ustnej omówiła folklor w „Balladynie” Juliusza Słowackiego. Marysia pisała rozprawkę na temat „Fakty i fikcja. W jaki sposób literatura uwrażliwia na krzywdę innych”, a w części ustnej wypowiadała się na temat „Rzecz o byciu człowiekiem. Przygody Pinokia Carla Collodiego”.

Marysia i Ola znalazły się w elitarnym gronie najlepszych młodych humanistów w Polsce. Jako jedyne reprezentują nie tylko Gminę Mirzec, ale też Powiat Starachowicki. Z województwa świętokrzyskiego do grona finalistów zakwalifikowało się ośmioro uczniów. Jak mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu Alicja Raczyńska, tak duże osiągnięcie to efekt długotrwałej i systematycznej pracy dziewczyn oraz zaangażowania nauczycielki języka polskiego Iwony Gralec, dlatego na najbliższej radzie pedagogicznej dyrektor zamierza przedstawić obie zdolne uczennice do nagrody Wójta Gminy Mirzec.

Iwona Gralec natomiast chwali swoje podopieczne za otwarte umysły, chęć do poszerzania wiedzy, radość uczenia się i oczywiście imponujące osiągnięcia. Warto dodać, że finalistom olimpiady Marysi i Oli przysługuje nie tylko ocena celująca z języka polskiego na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły ponadpodstawowej oraz zwolnienie z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty. Z tej części dziewczyny otrzymują po 100% punktów.

Serdecznie gratulujemy sukcesów!

Powrót do góry