Kwalifikacja wojskowa rocznik 2004 - Gmina Mirzec

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2004 roku odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Wójt Gminy Mirzec Mirosław Seweryn informuje , że na podstawie § 3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023r. (Dz. U. poz. 440), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego prowadzona będzie w okresie od 29 maja do 20 czerwca 2023r. i obejmuje mężczyzn urodzonych w 2004r. oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Mężczyźni rocznika „podstawowego 2004” z terenu Gminy Mirzec proszeni są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 (budynek Starostwa Powiatowego) w dniach 12 – 13 czerwca 2023r. w godzinach 8.00 – 13.00 na podstawie otrzymanych imiennych wezwań z określoną godziną stawiennictwa ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu kwalifikacji.

Dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą, to:

  1. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej;
  2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  3. Dokumentację medyczną wyników badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy (jeżeli taką posiadają);
  4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Po stawieniu się do kwalifikacji wojskowej każdy otrzyma „Zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej”.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie, zawiadamia o tym Wójta Gminy do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawia dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w celu wyznaczenia innego niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Dodatkowych informacji udziela pan Andrzej Kutwin inspektora Urzędu Gminy w Mircu. Dane kontaktowe; tel. 41/276 71 89 lub 664 499 310.

Jak każdego roku, również i w 2023r. Wójt Gminy Mirzec apeluje o wysokie zdyscyplinowanie i 100% frekwencję.

Powrót do góry