Kwalifikacja wojskowa rocznik 2003 - Gmina Mirzec

Informacja na temat kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców gminy Mirzec w dniach 25 i 26 maja 2022 roku.

Informuję, że na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. (Dz. U. poz. 17), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu starachowickiego prowadzona będzie w okresie od 16 maja do 06 czerwca 2022r. i obejmuje mężczyzn urodzonych w 2003r. oraz mężczyzn urodzonych  
w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Mężczyźni rocznika „podstawowego 2003” z terenu gminy Mirzec proszeni są do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Starachowicach, ul. Borkowskiego 4 (budynek Starostwa Powiatowego) w dniach 25 – 26 maja 2022r. w godzinach 8.00 – 13.00 na podstawie otrzymanych imiennych wezwań z określoną godziną stawiennictwa ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu kwalifikacji.

Dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą, to:

  1. Wezwanie do kwalifikacji wojskowej;
  2. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  3. Dokumentację medyczną wyników badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy (jeżeli taką posiadają);
  4. Aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;
  5. Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Do udzielania dodatkowych informacji upoważniam – Pana Andrzeja Kutwina – Inspektora Urzędu Gminy w Mircu. Dane kontaktowe; tel. 41/276 71 89 lub 664 499 310.

Jak każdego roku, również i w 2022 r. wójt Gminy Mirzec apeluje o wysokie zdyscyplinowanie i 100% frekwencję.

Powrót do góry