Krzysztof Duś ze stypendium Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego - Gmina Mirzec

Krzysztof Duś, absolwent Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu a obecnie uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach otrzymał stypendium w ramach V edycji Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Krzysztof Duś uplasował się na pierwszym miejscu stypendialnej listy zdobywając 80 punktów – najwięcej w województwie świętokrzyskim. Krzysztof w zeszłym roku został laureatem czterech konkursów przedmiotowych języka polskiego (pierwsze miejsce w województwie), matematyki (trzecie miejsce), fizyki (drugie miejsce) i chemii (dziewiąte miejsce).
Na ogłoszony przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski nabór w ramach Świętokrzyskiego Programu Stypendialnego wpłynęło łącznie 909 wniosków, z czego 880 wniosków spełniło wszystkie kryteria formalne i merytoryczne. Przy ocenie wniosków Komisja brała pod uwagę m. in. średnią ocen z trzech przedmiotów, w zależności od programu – matematyczno-przyrodniczych lub zawodowych, ICT i języków obcych oraz średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie z roku szkolnego 2019/2020. Stypendia zostały przyznane 200 licealistom i 250 uczniom szkół zawodowych. Do uczniów w roku szkolnym 2020/2021 trafi w sumie 1 milion 710 tysięcy złotych.
Do gratulacji dla Krzysztofa przyłącza się wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn.

Powrót do góry