Konkurs plastyczny „Nie pal odpadów – nie truj siebie i innych” - Gmina Mirzec

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn zaprasza uczniów klas 0 – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec do udziału w konkursie plastycznym „Nie pal odpadów – nie truj siebie i innych”.

Konkurs prowadzony będzie dwuetapowo. Do 1 marca odbędą się eliminacje szkolne, do 15 marca 2021 roku potrwa etap gminny konkursu. Konkurs zorganizowany jest w dwóch kategoriach uczniów klas 0 – III oraz IV – VIII.

Do konkursu można zgłosić pracę – plakat w formacie A3 wykonany dowolną techniką o tematyce ekologicznej, którego motywem przewodnim będzie propagowanie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza wywołanego spalaniem w piecach odpadów oraz znaczenia segregacji odpadów. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Pracę należy opatrzyć danymi autora (imię, nazwisko, klasa) oraz dołączyć do niej ankietę.

Po trzy najlepsze prace ze szkoły zostaną zakwalifikowane do etapu gminnego konkursu. W etapie gminnym wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej. Dla zwycięzców przewidziane zostały atrakcyjne nagrody (sprzęt elektroniczny – gimbal, głośnik mobilny, smartband).

Powrót do góry