Konkurs dla kół gospodyń wiejskich - Gmina Mirzec

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARiMR w Kielcach zaprasza koła gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w konkursie „Koło ARiMR – w sercu wsi”.

Celem konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności kół gospodyń wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 minut) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe. Wartość nagrody za pierwsze miejsce to 2000 złotych, za drugie miejsce – 1200 złotych, za trzecie miejsce – 800 złotych. Regulamin i dokumenty do pobrania na stronie ARMiR.

O autorze

Powrót do góry