Zakończenie konsultacji społecznych "Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok" - Gmina Mirzec

Przypominamy, że do jutra (tj. 10 listopada br.) trwają konsultacje społeczne “Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.  Zarządzenie Wójta Gminy Mirzec w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Mirzec oraz innymi podmiotami w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 

Zarządzenie, projekt Rocznego Programu Współpracy, formularz konsultacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych_RPW

Zał. nr 2 do zarządzenia_ Formularz konsultacji RPW na 2021 

Powrót do góry