Konferencja „Dostępność wczoraj i dziś” - Gmina Mirzec

parking dla osób niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Fundację Szansa – Jesteśmy Razem oraz Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach organizują konferencję na temat dostępności usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja, której głównym punktem będzie debata na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jest skierowana do osób, którzy dbają o szeroko pojętą dostępność informacyjną, cyfrową, komunikacyjną oraz architektoniczną. Celem przyświecającym organizacje tego wydarzenia jest uwrażliwienie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych na codzienne problemy osób z różnymi dysfunkcjami oraz zmotywowanie  ich do podejmowania działań na rzecz poprawy dostępności placówek publicznych  i prywatnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Konferencja odbędzie się 25 marca 2024 r. w godzinach 1100 – 1430 w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji  jest zgłoszenie udziału, które należy dokonać do dnia 22 marca 2024 r. pod numerem telefonu 41-395-19-49 lub pod adresem e-mail: wiktoria.kowalska@sejmik.kielce.pl

AGENDA-SPOTKANIA

Powrót do góry