Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach dotyczący ryzyka wystąpienia ptasiej grypy - Gmina Mirzec

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach informuje, że teren powiatu starachowickiego jest realnie zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W ostatnich tygodniach w Polsce stwierdzono kilkadziesiąt ognisk i przypadków tej choroby. Jedno z ognisk zostało stwierdzone w sąsiednim powiecie ostrowieckim. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zwraca się z prośbą o niezwłoczne powiadamianie o stwierdzeniu zwiększonej śmiertelności drobiu ( kury, kaczki, indyki, gęsi) jak również zauważonych padłych dzikich ptaków takich jak kaczki, łabędzie i gęsi. Ma to na celu szybkie i skuteczne wykrycie choroby oraz jej skuteczną likwidację.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach, ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice,  tel. (41) 274 71 13.

Link do strony Głównego Lekarza Weterynarii

Link do strony internetowej z adresami powiatowych inspektoratów weterynarii w województwie świętokrzyskim

Powrót do góry