Jeszcze do 31 października trwa nabór dla producentów malin - Gmina Mirzec

Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że do 31 października 2023 trwa nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych będących producentami malin. 

O pomoc mogą ubiegać się producenci malin, którzy prowadzą działalność jako mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa; mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, i którzy w 2023 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Wsparcie nie przysługuje tym producentom, którzy złożyli wnioski w naborze trwającym od 6 do 20 października 2023 r. (wsparcie dla plantatorów krzewów owocowych, którzy ponieśli szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70 proc. na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu).

Wysokość wsparcia będzie wyliczona jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powierzchni upraw malin i stawek, które wynoszą:

  • 2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, jeśli ubiegający się o wsparcie nie skorzystał z dofinansowania w ramach innego naboru ogłoszonego w tym roku w związku z wystąpieniem klęsk;
  • 1 250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, do których plantator złożył wniosek o udzielenie pomocy w związku ze szkodami wynoszącymi od 30 do 70 proc.

Dokumenty można składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta malin. Można również wysłać wniosek drogą pocztową, przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel.

Poniżej przedstawiamy linki ze szczegółowymi informacjami o trwających naborze:

https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-producentow-malin–wnioski-do-31-pazdziernika

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producentow-malin

Powrót do góry