Informacja o wyniku II konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu - Gmina Mirzec

Wójt Gminy Mirzec informuje, że w wyniku ogłoszonego drugiego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Zdrowia w Mircu nie wybrano kandydata.

Powrót do góry