Informacja o wynikach konsultacji społecznych - Gmina Mirzec

Od 22 października 2021 roku do 11 listopada 2021 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Mircu w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

2021-11-16T145828

Powrót do góry