Informacja o rekrutacji do projektu „Wsparcie rodziny – sukcesem gminy” - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec i Szkoła Podstawowa im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu informują o rozpoczęciu rekrutacji do Placówki Wsparcia Dziennego.

Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów Szkoły Podstawowej w Mircu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Mirzec.

Placówka Wsparcia Dziennego w Mircu funkcjonuje w Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu w godzinach 6.30 – 17.00. Pierwszy termin składania dokumentów upływa 29 września 2020 r., liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 41 27 13 060 oraz w dokumentach poniżej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Mircu powstała w ramach projektu pn. „Wparcie rodziny – sukcesem gminy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Regulamin-rekrutacji-do-PWD-w-Mircu-2

Formularz-zgłoszeniowy-do-projektu-RODZIC-OPIEKUN-PRAWNY

Formularz-zgłoszeniowy-do-projektu-UCZEŃ

Powrót do góry