Gratulacje dla Oliwii - Gmina Mirzec

Oliwia Chojnacka, absolwentka Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, odebrała Nagrodę Edukacyjną Wójta za bardzo dobre wyniki w nauce.

List gratulacyjny oraz nagrodę finansową wręczył jej wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Nagrodę może otrzymać uczeń, który na koniec nauki w ósmej klasie Szkoły Podstawowej uzyskał średnią co najmniej 5,5 oraz zdał egzamin ósmoklasisty na co najmniej 80%.

Serdecznie gratulujemy!

Powrót do góry