Granty ze Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego - Gmina Mirzec

Fundacja imienia Stefana Artwińskiego informuje, że termin składania wniosków do programu „Świętokrzyski Fundusz Lokalny” został przedłużony do 28.07.2021 r.

W ramach programu przyznawane będą mikrodotacje w wysokości od 2 000  do 7 000 zł  na tworzenie inicjatyw oddolnych (np. wydarzeń, warsztatów, rajdów, wycieczek itp.) wpisujących się w jedną ze sfer pożytku publicznego.

O mikrodotacje ubiegać się mogą:

• młode organizacje, wpisane do KRS nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku

• grupy nieformalne – min. 3 osoby pełnoletnie wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nieformalne mają dwie drogi wystąpienia o grant:

– wspólnie z patronem

– samodzielnie

• grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.

Wnioski  należy złożyć przez Generator Wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl/ od dnia 01 lipca 2021 do dnia 28 lipca 2021 roku do godziny 23.59.

Regulamin konkursu:

https://www.swietokrzyskiegranty.pl/site/documents

Kontakt z operatorem:

https://www.swietokrzyskiegranty.pl/site/contact

fundusz-lokalny

Powrót do góry