Gmina Mirzec przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020 - Gmina Mirzec

Gmina Mirzec przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla Seniorów 70 lat i więcej a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię dedykowaną Seniorom pod numerem telefonu 22 50511 11 uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

Wsparcie obejmuje w szczególności dostarczanie artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, czy środków higieny osobistej.  Koszt zakupów pokrywa Senior.

 

Pomoc w ramach programu będzie realizowana przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.

 

Powrót do góry