Gmina Mirzec na pejzażach - Gmina Mirzec

Szesnaścioro uzdolnionych plastycznie uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec uczestniczyło w zajęciach plastycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Leonarda w Mircu.

Plener malarski pod patronatem Wójta Gminy Mirzec został zorganizowany w poniedziałek 23 października w Szkole Podstawowej w Mircu przez Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Leonarda w Mircu przy współpracy z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec. Do udziału zaproszonych zostało po dwie uzdolnione plastycznie osoby z każdej szkoły w gminie. Warsztaty poprowadziła Anna Kawalec prezes Stowarzyszenia na rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Leonarda w Mircu oraz Justyna Swat instruktor plastyczny z BiOK. Wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali w nagrodę profesjonalne materiały plastyczne z rąk wójta gminy Mirosława Seweryna, a powstałe w ramach zajęć pejzaże zostaną wydrukowane na kalendarzu Stowarzyszenia na 2024 rok. Zajęcia plastyczne zostały zorganizowane w ramach realizacji zadania zleconego przez Gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kwota 1500 złotych została przeznaczona na zakup materiałów plastycznych, nagrody i wydruk kalendarzy.

Zobacz galerię z pleneru malarskiego

Powrót do góry