Giełda staży dla młodych - Gmina Mirzec

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie „Indywidualnego planu działania oraz stażu zawodowego dla osób do 30 roku życia”.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, a w szczególności osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. oraz osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób  z kategorii NEET oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów, reemigrantów i kobiet.

Zobacz plakat promujący projekt >>

Powrót do góry