Festiwal folkloru, rajd i gra terenowa. Umowy podpisane - Gmina Mirzec

Stowarzyszenie „Wspólnie do Gminy Mirzec” zorganizuje cztery wydarzenia integracyjne dla mieszkańców gminy.

W środę 17 maja wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowy z prezes Sylwią Błach i wiceprezes Małgorzatą Spadło przedstawicielkami Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Mirzec. Umowy dotyczą organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców gminy w różnych grupach wiekowych.

W ramach zadania „Festiwal Folkloru w Gminie Mirzec” zostaną zorganizowane dwie imprezy. W lipcu w Małyszynie odbędzie się Festiwal Folkloru w Gminie Mirzec. W przeglądzie wezmą udział zaproszone zespoły z terenu gminy Mirzec, które zaprezentują swój dorobek kulturalny. We wrześniu w Gadce zorganizowany zostanie „Przegląd solistów” Wezmą w nim udział wszyscy chętni soliści z terenu całej Gminy Mirzec, którzy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz słodkimi upominkami. Gmina Mirzec dofinansuje wydarzenia kwotą 6000 złotych.

Na 24 czerwca planowana jest organizacja pierwszego rekreacyjnego rajdu pieszo-rowerowego po gminie Mirzec. Wyznaczone zostaną trasy dostosowane do każdego wieku uczestników, którzy finalnie spotkają się na polanie w Trębowcu Małym na integracyjnym ognisku. Gmina Mirzec dofinansuje organizację rajdu kwotą w wysokości 2000 złotych.

Na październik zaplanowano przeprowadzenie gry terenowej związanej z terenem gminy Mirzec. Wcześniej mają zostać opracowane zasady gry. Gra będzie polegała na odwiedzeniu wszystkich punktów strategicznych zaznaczonych na przygotowanych wcześniej mapkach. Zakończeniem zabawy będzie integracyjne ognisko na „Mirzeckiej Polanie”. Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone upominkami. Dofinasowanie z budżetu gminy Mirzec na ten cel wyniesie 2000 złotych.

Powrót do góry