Dyżur Urzędnika Wyborczego - Gmina Mirzec

Urzędnik Wyborczy Julita Piętak będzie pełniła dyżur w dniu 07 marca 2024r. w godzinach 11.30-14.30 w Urzędzie Gminy w Mircu, I piętro.

Powrót do góry