Dotacje na start - Gmina Mirzec

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Dotacje na start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje nt. projektu >>

Powrót do góry