Aktualności Archives - Strona 3 z 206 - Gmina Mirzec

Zawodnicy stalmax Mirzec i OSP Mirów przed rozpoczęciem rozgrywek

Na mirzeckim boisku odbył się mecz drużyn Stalmax Mirzec wzmocnionej zawodnikami z OSP Mirów przeciwko zawodnikom z wąchockiej drużyny FC Campeones.

Uczestników rozgrywek przywitali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Robert Janus, którzy życzyli wszystkim wspaniałej piłkarskiej zabawy w duchu fair play. Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn wraz z podziękowaniami za …

W związku ze złożonym wnioskiem do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład gmina Mirzec  w lipcu zeszłego roku otrzymała promesę dofinansowania prac renowacyjnych wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego w Mircu.

Cała procedura związana z przygotowaniami do zadania począwszy od złożenia wniosku trwała ponad rok. W czwartek, 4 lipca, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn przy kontrasygnacie skarbnika …

W związku z pismem Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “FART” Sp. z o.o. z dnia 3 lipca 2024 roku gmina Mirzec informuje, że od dnia 15 lipca 2024 roku zostaje zamknięta dla ruchu droga nr 744 na odcinku Tychów Stary- Starachowice.

Planowane jest wprowadzenie objazdów do Starachowic przez Wąchock dla pojazdów do 12 ton oraz drogą krajową nr …

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIRZEC

UWAGA   –   Obszar Gminy Mirzec  zagrożony wystąpieniemafrykańskiego pomoru świń (ASF)

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wyznaczeniem ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Iłża, pow. radomski woj. mazowieckie, Powiatowy lekarz Weterynarii w Starachowicach Rozporządzeniem Nr 5/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. ustanowił na terenie …

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Ostrożanka

Strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożance otrzymają nowy średni samochód strażacki.

W czwartek, 4 lipca 2024r., wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Renatą Janik, członkiem zarządu Andrzejem Prusiem, w obecności posła na Sejm RP Krzysztofem Lipcem podpisał umowę na zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego dla …

Plenerowa sesja MRGM

W nietypowym miejscu odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec. Radni spotkali się w wiacie rekreacyjnej na nowym terenie rekreacyjnym w Mircu.

Sesja była okazją do podsumowania działań Młodzieżowej Rady Gminy Mirzec oraz omówienia spraw bieżących i planów na przyszłe miesiące. W tym roku młodzieżowi radni we współpracy z Biblioteką i Ośrodkiem Kultury Gminy Mirzec …

We wtorek, 2 lipca, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z  Patrycją Drożdżał z firmy GADMET z Gadki na „Poszerzenie wjazdu na teren Publicznego Przedszkola w Mircu”.

W ramach inwestycji zostaną wykonane prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne. Następnie wykonana zostanie podbudowa oraz nawierzchnia z kostki brukowej. Stara brama wjazdowa zostanie zdemontowana, a na jej …

Na posiedzeniu w dniu 25.05.2024r. Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego ,,Nemrod” dokonało wyboru nowych członków zarządu.

Nowy skład Zarządu Koła:

Prezes: Tomasz Wójcik, tel. 508 393 588, e-mail: prezes@kolo-nemrod.plŁowczy: Radosław Gralec, tel. 603 093 814, e-mail: lowczy@kolo-nemrod.plSkarbnik: Łukasz Barwin, e-mail: skarbnik@kolo-nemrod.plSekretarz: Tomasz Tokarski, e-mail: sekretarz@kolo-nemrod.plCzłonek zarządu: Jan BugajskiCzłonek zarządu odpowiedzialny za szacowanie szkód łowieckich: Tomasz BorcuchCzłonek zarządu: Jarosław …

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu starachowickiego nastąpiła zmiana stref objętych ograniczeniami – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1695 i decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2024/1790.

Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) ) – wymieniony …

Prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety informacyjnej dla mieszkańców, dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz społeczności energetycznych.

Rozpowszechnienie ankiety oraz analiza jej wyników pozwolą na przygotowanie odpowiednich treści informacyjnych i edukacyjnych, dedykowanych mieszkańcom naszego regionu. Celem ankiety jest lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z odnawialnymi źródłami energii, aby móc skutecznie wspierać i promować działania na …

Uczestnicy i organizatorzy II rajdu rowerowego po gminie Mirzec

Ponad 100 rowerzystów wzięło udział w II Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym po gminie Mirzec, który odbył się w niedzielę 30 czerwca.

Rajd zorganizował wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”. Rowerzyści zgromadzili się po południu na parkingu w centrum Mirca. Uczestników wyprawy przywitał wójt Mirosław Seweryn, który podziękował wszystkim za liczny udział oraz …

Rada Gminy w Mircu po udzieleniu absolutorium wójtowi gminy

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn otrzymał jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Mirzec za 2023 rok.

Procedura absolutoryjna została przeprowadzona podczas sesji Rady Gminy w Mircu, która odbyła się w piątek 28 czerwca 2024 roku. Poprzedziły ją punkt „Debata nad Raportem o stanie Gminy Mirzec za 2023 rok” oraz głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Mirzec wotum …

Powrót do góry