Będą remonty na gminnych drogach - Gmina Mirzec

W środę 11 lutego wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał umowę z właścicielem firmy Transport Ciężarowy Usługi Sprzętowe Kazimierz Niewczas na remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-tłuczniowej na terenie gminy Mirzec w 2021 roku. Remonty będą polegały między innymi na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku, wykonaniu podbudowy z kruszywa oraz uzupełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem. Prace rozpoczną się, kiedy pozwolą na to warunki pogodowe. Zgodnie z umową roboty mają zostać wykonane do 30 czerwca 2021 roku. Koszt ich wykonania to 61 450,80 zł.

Powrót do góry