Badanie ankietowe GUS. Może zadzwonić ankieter - Gmina Mirzec

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S). 

Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Osoby, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badań mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji Sprawdź tożsamość ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii:  22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

Zakres zbieranych informacji:

•             użytkowanie gruntów,

•             sady

•             powierzchnia zasiewów,

•             metody uprawy,

•             nawadnianie,

•             zwierzęta gospodarskie,

•             nawożenie,

•             ochrona roślin,

•             ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,

•             działalność gospodarcza,

•             struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego,

•             aktywność ekonomiczna.

Więcej na temat badań ankietowych na stronie internetowej. Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsamości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Powrót do góry