Ankieta dla młodzieży z terenu gminy Mirzec dotycząca "Strategii rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+" - Gmina Mirzec

Droga Młodzieży! 

Zwracamy się do Was z prośbą o odpowiedź na kilka ciekawych pytań dotyczących naszej gminy. Jako młode, rozwijające się NASZE społeczeństwo, chcemy abyście mieli wpływ i głos w sprawach ważnych dla gminy! W Wasze ręce oddajemy anonimową ankietę, która pozwoli nam tworzyć “Strategię rozwoju gminy Mirzec na lata 2021-2030+” określającą kierunki rozwoju naszej społeczności!

https://mirzecmlodziez.webankieta.pl/

Broszura_marketingowa_młodzież

Powrót do góry