Ankieta „Badanie mobilności mieszkańców” - Gmina Mirzec

Zaproszenie do udziału w anonimowych badaniach ankietowych dotyczących zmian mobilności mieszkańców po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zapraszamy do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Link do ankiety https://mkza.puss.pila.pl/new/index.php/836812?lang=pl

Powrót do góry