Aktywni niepełnosprawni. Weź udział w konsultacjach - Gmina Mirzec

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach środowiskowych dotyczących zmian prawnych na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Ankieta ma na celu zebranie opinii na temat zmian prawnych, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce.

W okresie od 17 do 31 lipca 2023 będzie można wypowiedzieć się za pomocą platformy konsultacyjnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U. z 2019, poz. 848 ze zm.).

Powrót do góry