Aktywne tablice dla gminnych szkół - Gmina Mirzec

Podpisanie umowy na aktywną tablicę z wojewodą Z. Koniuszem

Mamy dotację na zakup sprzętu do nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla pięciu szkół!

W czwartek 10 sierpnia wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik gminy Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, na mocy której gmina Mirzec otrzyma dotację z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 202 -2024 „Aktywna Tablica”.

Gmina Mirzec otrzymała 175 000 złotych na zakup sprzętu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem, Szkoły Podstawowej im. Eugenii Staniewskiej w Małyszynie, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tychowie Nowym, Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach oraz Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu. Są to szkoły, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

Każda szkoła otrzymała po 35 000 złotych. Gmina Mirzec z własnego budżetu wyasygnuje wkład własny w wysokości 43 750 złotych.

Do szkół zostaną zakupione pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, pomoce i narzędzia do terapii procesów komunikacji, pomoce i narzędzia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną a także pomoce i narzędzia do pracy z uczniem zdolnym. Nowy sprzęt ma zostać zakupiony do szkół do końca roku.

Powrót do góry